K R O N I K Aobr1

OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKUŠkolské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo 28. januára 2013.

Súťaž bola rozdelená na tri časti:
1. Porozumenie prečítaného textu + odpovede na 10 otázok.
2. Opis obrázku + otázky a odpovede.
3. Test zameraný na gramatiku – lexika, slovesá, synonymá, antonymá, sg., pl.


Vyhodnotenie súťaže:
1. Patrícia Kubíková 9.A
2. Paulína Paprčková 9.A
3. Vanesa Indrová 9.A


Blahoželáme a prajeme veľa dobrých výsledkov v štúdiu francúzskeho jazyka.