K R O N I K AMladý finančník 2013


Dňa 30.4. 2013 sa v priestoroch Technickej akadémie Zvolen uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý finančník 2013.
Našu školu reprezentovali : Marcela Jakubová 9.C, Matúš Šimko 9.A, Viliam Berger 9.A, Ján Jochlík 9.A Pod odborným vedením pedagóga Mgr. Igora Šima. Družstvo obsadilo vo veľmi silnej konkurencii krásne 3. miesto.foto1       foto2       foto3       pohar

obr
Matúš Šimko, Viliam Berger, Marcela Jakubová, Ján Jochlík