K R O N I K AEURÓPA V ŠKOLE

„Európa občanom-občania Európe“.Toto motto 60. ročníka projektu/súťaže Európa v škole v šk. r. 2012-2013 sa viaže k Európskemu roku občanov, ktorý pri príležitosti 20. výročia zavedenia európskeho občianstva vyhlásila pre rok 2013 EÚ. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V obvodnom kole získali vynikajúce ocenenia.

Multimediálne práce:
II. kategória: 1.miesto: JOZEF KOLEDA 6.A

Umelecké práce:
II. kategória: 1.miesto: HANKA PHAM 5.B


Víťazné práce postupujú do celoslovenského kola.
BLAHOŽELÁMEfoto1     foto2     foto3     foto4     foto5

obr1     obr2