K R O N I K ADetská lesnícka univerzitaV školskom roku 2012/2013 sa sedem žiakov 6.A triedy stalo študentmi Technickej univerzity vo Zvolene v rámci tretieho ročníka Detskej lesníckej univerzity - DELESUN. Svoje štúdium na Detskej lesníckej univerzite začali ako riadni študenti slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa uskutočnila dňa 14.12.2012 na pôde Technickej univerzity. Mladí študenti v rámci 8 prednášok získajú poznatky o lese a význame lesného hospodárstva pre spoločnosť. Dozvedia sa, že les nie sú len stromy, budú sa učiť „veštiť“ budúcnosť lesa, spiľovať stromy na trenažéri, navštívia pracoviská Technickej univerzity, kde sa im budú venovať poprední odborníci a pedagógovia.foto1

foto2

foto3

foto4