K R O N I K ATýždeň boja proti drogám

12. – 16.11.2012Počas Týždňa boja proti drogám sme svojimi aktivitami povedali droge jasné „NIE!“ Žiaci 7.C triedy sa s koordinátorkou prevencie na našej škole, Mgr. Ľubicou Hradskou zúčastnili Detskej Dúhovej konferencie, ktorá sa konala na ZŠ, Námestie mládeže vo Zvolene dňa 14.11.2012. Jarko Rabatín ( 7.B ) a Kristína Popovová ( 7.C ) si v súťažnom kvíze odniesli za svoje vedomosti z oblasti drogovej prevencie, zdravej výživy, právneho vedomia a prosociálneho správania 1. miesto. Simon Ďarmati ( 5.B ) získal za svoju výtvarnú prácu 2. miesto.


Víťazom blahoželáme!foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

obr1

obr2    obr3    obr4