K R O N I K ADoktorka JajbolítoNa Mikuláša sa deti z I.stupňa tešili nielen z návštevy Mikuláša, anjelikov a čertíka, ale potešili sa aj divadielku. Doktorka Jajbolíto s pomocníčkou Bertou predviedli zvieraciu reč, operáciu psíka a pomocou čarovného zmenšovadla sa dostali dovnútra tela, kde preskúmali všetky orgány. Poučili tiež deti o dôležitosti správnej výživy a vitamínov. Bolo to veselé a zároveň poučné


foto1     foto2     foto3     foto9

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9