K R O N I K AVystúpenie pre Klub dôchodcovAj tento rok sme prijali pozvanie od Klubu dôchodcov na Sekieri a 23. októbra sme ich potešili pestrým programom. Vystúpili v ňom naši talentovaní speváci, hudobníci, recitátori a tanečníci. Básne predniesli Aďka Kašová a žiaci druhého ročníka. Ľudové ale i moderné piesne si tety a ujovia zanôtili spolu s nami. Najmenšie prváčky odvážne zaspievali a staršie žiačky si vyslúžili potlesk za tanečné i spevácke číslo piesňou Mám malý stan a Ružičky červené. Marianka Felixová zahrala na klavíri, Katka Felixová na flaute a Samko Pintér na saxofóne. Na záver sme obdarili všetkých pekným pozdravom a oni zasa nás úsmevmi a poďakovaním.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10