K R O N I K APolepetkoZvolenské divadlo Jozefa Gregora Tajovského nezabudlo ani v novej sezóne na deti. Naštudovalo divadelnú rozprávku Polepetko a v premiére ju uviedlo 11.novembra. Deti z našej školy si ju tak pozreli medzi prvými. Nešetrili potleskom , ani smiechom. Polepetko veru naozaj všetko poplietol. V hľadisku sa našli aj takí šikovníci, ktorí ho opravovali. Predstavenie bolo veľmi vydarené!


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6