K R O N I K ADeviataci v akcii


Leto pomaly prichádza, školský rok sa končí a my sa čo chvíľa lúčime s našimi deviatakmi. Aby sme na nich len tak ľahko nezabudli, rozhodli sa, že sa nám pripomenú. Zvolili si originálny spôsob - pohrabali nám pokosenú trávu v areáli školy. Hrable a fúriky mali čo robiť, aby vydržali nápor ich nadšenia. Popri hrabaní a zvážaní zbierali i odpadky, ktoré tu, zdá sa, „rastú“ ako hríby a nadviazali tak na jarné upratovanie našich tretiakov a štvrtákov.


Ďakujeme!foto1     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10