K R O N I K AEurópsky deň jazykov v našej školeV dňoch 25. 09. a 26. – 27. 09. sme oslavovali Európsky deň jazykov, ktorého hlavným cieľom je podpora štúdia cudzích jazykov a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy. Hlavný cieľ sme sa snažili naplniť prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít a prezentácií pre žiakov 6. ročníka, ktoré si pre nich pripravili žiaci 8. – 9. ročníka pod odborným dohľadom svojich vyučujúcich. Jednotlivé aktivity sa konali v rámci slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka. Žiaci 6. ročníka boli pozitívne motivovaní k štúdiu slovenského jazyka a cudzích jazykov, ktoré si vybrali. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o pôvode a vývine jazykov, zaujímavosti o kultúre a tradíciách krajín, o nevšedných miestach, ktoré by mohli navštíviť, naučili sa základné výrazy a používané frázy, zaspievali si pesničku v cudzom aj slovenskom jazyku a zapájali sa do rôznych aktivít a činností, ktoré im starší spolužiaci pripravili. Ešte raz veľká vďaka tímu učiteľov a žiakov za zaujímavé putovanie po Európe.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6     foto7