K R O N I K ACestou k dohode   Dňa 13.2.2013 koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská pozvala medzi žiakov 8.C, 8.A a 7.B tried peer mediátorov z Občianskeho združenia Quovadis vo Zvolene. Mediácia je alternatívna forma riešenia sporov . Mediácia je cesta k inteligentným riešeniam. Medzi žiakov prišlo šesť mladých mediátorov, aby im pomohli nájsť takú vzájomnú dohodu, ktorá vyhovuje všetkým zúčastneným. Žiaci mali možnosť aj touto formou nájsť riešenie svojich problémov v triede, týkajúcich sa hlavne ich vzťahov medzi sebou. Mohli pochopiť, že nie je cieľom hľadať vinníka, ale objaviť pozitívnu silu komunikácie navzájom medzi sebou.
Projekt „Cesta k dohode“ podporuje Národná agentúra programu Mládež v akcii.


   7.B

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6


   8.A

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11


   8.C

foto12     foto13     foto14     foto15     foto16     foto17