K R O N I K A"BEŽ A VYHRAJ, 4.10.2012"Už po niekoľký krát sme sa zúčastnili športového podujatia BEŽ A VYHRAJ na námestí SNP vo Zvolene. Tento krát slávil jubilejné 10. opakovanie. Je to beh združeného družstva 5 chlapcov a 5 dievčat, a to zvlášť prvého aj druhého stupňa. Na tohtoročných výsledkoch sa zrejme podpísala zvýšená chorobnosť našich žiakov. Najmladší žiaci obsadili 8., t.j. posledné miesto hoci bojovali zo všetkých síl. Naši starší, takmer medailoví, obsadili 4. miesto a získali diplom. Tešíme sa na účasť na budúcom ročníku.


diplom"Plavecká štafeta"Dňa 11.10.2012 sa žiaci našej školy zúčastnili ďalšieho športového podujatia v rámci Zvolenskej športovej jesene – plavecká štafeta. Podmienkou účasti bolo, aby každý člen štafety odplával 50 metrov voľným plaveckým štýlom. V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na 6. mieste zo zúčastnených základných a stredných škôl v meste Zvolen.


Plaveckej štafety sa zúčastnili nasledovní žiaci:
 

Dievčatá
 

Chlapci
 

ĽUPTÁKOVÁ Alžbeta 9. A
HRAŠKOVÁ Denisa 9. C
GUTENOVÁ Alexandra 8. A
MURÍNOVÁ Kristína 8. A
SOLIVAJSOVÁ Andrea 8. C
JUŠKOVÁ Danka 7. A
MARTINSKÁ Barbora 7. C
ŠIMOVÁ Terézia 7. C
URBÁNKOVÁ Gréta 7. C
HORÁNSKA Romana 7. C
RABATINOVÁ Dominika 6. B
HEDVIGOVÁ Soňa 5. A
GUTTENOVÁ Karin 5. A
LOYDLOVÁ Kitty 5. A 

BOBOR Róbert 9. A
GONDA Adam 8. A
KUBALA Ladislav 8. A
KOVALANČÍK Martin 8. B
ŠUBA Patrik 8. B
SLAVKOV Pavel 8. C
HRAŠKO Roman 8. C
RABATÍN Jaroslav 7. B
DRUGDA Raymond 7. B
LAURO Peter 7. B
SARVAŠ Patrik 7. A
VRANA Filip 6. A
MAJERČÍK Aleš 5. A
DOBROTKA Michal 5. A