K R O N I K ABeseda s dopravným policajtom


7. júna navštívil druhákov pán policajt Andrej Kováčik, ktorý pracuje na hlavnej železničnej stanici . Prostredníctvom filmov oboznámil žiakov s možnými rizikami a dôsledkami nebezpečného správania v blízkosti železnice. Oliho smutný príbeh nám ukázal, ako sa môže skončiť naša neopatrnosť a vystrájanie. Ujo policajt druhákov aj vyskúšal a pochválil za správne odpovede. Dúfajme, že na jeho rady nikto nezabudne.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5