K R O N I K AAnglický kvíz nielen o angličtine


V mesiaci marec sa na našej škole konali dva zábavno-vedomostné kvízy z anglického jazyka pre žiakov 5. a 6. ročníkov. Žiaci súťažili v niekoľkých disciplínach, v ktorých prezentovali nielen svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku, ale aj poznatky z geografie, histórie a kultúry anglicky hovoriacich krajín. Žiaci sa popri súťažení aj príjemne zabavili.


obr1  15. marca súťažili žiaci šiesteho ročníka.

Umiestnenie:
1. miesto – 6.A    Norbert Jaďuď, Jozef Koleda, Kristián Naništa
2. miesto – 6.C    Stano Hanes, Lenka Kéryová, Marcela Marcineková
3. miesto – 6.B    Adam Bombala, Peter Macko, Dário Prochotský

obr2  20. marca dostali svoju šancu zasúťažiť si žiaci piateho ročníka.

Umiestnenie:
1. miesto – 5.A    Veronika Gurková, Samuel Kurz, Viktoria Pinkasová
2. miesto – 5.B    Matúš Lihocký, Hanka Pham, Sára Severínyová
3. miesto – 5.C    Nikola Balogová, Alica Hrašková, Zuzka Mullerová


Víťazom blahoželáme!

ENGLISH QUIZ

obrfoto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10