K R O N I K AOLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU


Dňa 10. decembra 2012 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažili žiaci 2. stupňa v dvoch kategóriách 1A- 6.,7. ročník a 1B- 8.,9. ročník. Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:


1A

1. miesto: Jozef Koleda 6.A
2. miesto: Alexandra Nociarová 7.A
3. miesto: Kristián Naništa 6.A

1B

1. miesto: Matúš Šimko 9.A
2. miesto: Maroš Roman 8.A
3. miesto: Patrícia Kubíková 9.A


Víťazi z oboch kategórií nás budú reprezentovať v obvodnom kole.

foto1

foto2