K R O N I K A


Veľký deň predškoláka - ZÁPIS do 1.ročníka
27.1 - 28.1 2012budúci prváci
Naši budúci prváciHighslide JS
Škola pripravená...
    Highslide JS
Príchod prvých budúcich prváčikov
    Highslide JS
Príchod prvých budúcich prváčikov
    Highslide JS
Príchod prvých budúcich prváčikov
    Highslide JS
Príchod prvých budúcich prváčikov
    Highslide JS
Pán učiteľ víta nádejného prváčika

Highslide JS
Plníme dôležité úlohy...
    Highslide JS
Hod papierovou guľou na snehuliaka
    Highslide JS
Hod papierovou guľou na snehuliaka
    Highslide JS
Čo patrí do školskej aktovky?
    Highslide JS
Čo patrí do školskej aktovky? 
    Highslide JS
Hádanky 

Highslide JS
Čo patrí do školskej aktovky?  
    Highslide JS
Hádanky  
    Highslide JS
Nedokončený obraz
    Highslide JS
Po splnení úloh sme si vyberali pekné omaľovánky
    Highslide JS
Deti zo školského klubu pripravili pekné darčeky 
    Highslide JS
Kútik školského klubu 

Highslide JS
  
    Highslide JS
  
    Highslide JS
    Highslide JS
    Highslide JS
    Highslide JS

Highslide JS
  
    Highslide JS
  
    Highslide JS
    Highslide JS
    Highslide JS
 
    Highslide JS

Highslide JS
  
    Highslide JS
  
    Highslide JS
    Highslide JS
    Highslide JS
 
    Highslide JS