K R O N I K ATvorivé dielne na Zvolenskom zámkuPred Vianocami, 15. decembra, sa najlepší prváci zúčastnili peknej akcie na Zvolenskom zámku. Privítali nás mladí usporiadatelia, ktorí pre nás pripravili program rozdelený do dvoch častí. Najskôr nás zaviedli do Kráľovskej siene, kde sme sa porozprávali o vianočných symboloch. Jeden z nich, vianočná hviezda, nás dokonca navštívil. Aj s jej pomocou sme vyrobili hviezdy a vytvorili živý obraz –Betlehem. Dozvedeli sme sa aj to, ako sa správať v galérii a ako chrániť obrazy. Potom sme sa presunuli do tvorivej dielne a pod vedením tiet a ujov sme strihali, lepili a maľovali vianočné pozdravy, stromčeky, anjelov a snehuliakov. Potešili sme s nimi nielen seba ale aj svojich najbližších.foto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto7      foto8      foto9      foto10

foto11      foto12      foto13      foto14      foto15

foto16      foto17      foto18      foto19      foto20