K R O N I K AZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY3. ročník česko-slovenského projektu vyhlásila Národná pedagogická knižnica v Prahe spolu so Slovenskou pedagogickou knižnicou.
Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou.
Výmenu záložiek môžu žiaci využiť k nadväzovaniu spolupráce, kontaktov, ak na zadnú stranu záložky uviedli svoju adresu, prípadne telefónne číslo.
Do projektu sa zapojili prvýkrát všetky triedy, v ktorých sa vyučuje výtvarná výchova. Spolu posielame 240 záložiek. Žiaci prekvapili originálnymi nápadmi. Prezrite si niektoré z nich!foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17     foto18