K R O N I K AZdravá výživa


Piataci a štvrtáci našej školy sa zúčastnili zaujímavej besedy o zdravej výžive. Pani Gondášová z poradne zdravia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva im formou poučnej prezentácie porozprávala o zdravej a nezdravej výžive a o zásadách zdravej životosprávy. Upozornila ich tiež na dôsledky nezdravého a nesprávneho stravovania. Deti sa do besedy aktívne zapájali a zato si vyslúžili veľkú pochvalu.obr1

obr2

obr3

obr4

obr5

obr6