K R O N I K AVýtvarné súťaže


V našej škole máme mnoho talentovaných žiakov, ktorí s radosťou pracujú na hodinách výtvarnej výchovy. Výsledkom sú nádherné výtvarné práce, ktoré sme v tomto školskom roku poslali do týchto súťaží:Ruža – kráľovná kvetov


Rosa klub vo Zvolene vyhlásil už 15. ročník súťaže o najkrajšiu kresbu detí na tému: Ruža – kráľovná kvetov.
Ruže maľovala takmer celá škola a tie najkrajšie sme poslali do súťaže.


foto61    foto60    foto59    foto58    foto57    foto56    foto55    foto54    foto53

foto061    foto060    foto059    foto058    foto057    foto056    foto055    foto054    foto053Cesty za poznaním minulosti


Na počesť 68. výročia SNP bola vyhlásená výtvarná súťaž, do ktorej sme sa aj my, žiaci 9.A triedy a žiaci špeciálnej triedy zapojili. Poslali sme tieto práce, ktorými sme chceli vyjadriť: „Čo pre mňa znamená SNP“ a „Obráť svoju tvár k slnku a všetky tiene padnú“.


foto51     foto50     foto49     foto48     foto47     foto46

Mandala for the world


Do tejto celonárodnej súťaže sme poslali 140 mandál, práce žiakov prvého až siedmeho ročníka. Žiaci sa inšpirovali rôznymi rastlinnými motívmi, geometrickými tvarmi a symbolmi, prostredníctvom ktorých vyjadrili svoj vzťah k svetu a k Zemi.


foto45     foto44     foto43     foto42     foto41     foto40

foto39     foto38     foto37     foto36     foto35     foto34Európa v škole


foto33    foto32    foto31    foto30    foto29    foto28    foto27

13. marca 2012 sme boli pozvaní na Vyhodnotenie obvodnej súťaže medzinárodného projektu Európa v škole 2011/12, kde náš Milan KUBALA, žiak 9.A triedy, so svojou výtvarnou prácou získal 2. miesto.


foto1

foto2

diplom      foto3Voda – súčasť nášho každodenného života


foto23     foto22     foto21     foto20Práce našich najmenších
Vo februári sme sa aj my prváci zúčastnili výtvarnej súťaže Voda - dôležitá súčasť nášho života. Posúďte, ako sa nám to podarilo.

foto19      foto18      foto17      foto16      foto15

foto14      foto13      foto12      foto11      foto10      foto9

Zelený svet – Moja stopa na tejto planéte


foto8     foto7     foto6     foto5

foto4     foto3     foto2     foto1