K R O N I K AVianočná diskotékaV predvianočný čas sa stretli v jedálni žiaci prvého a druhého ročníka na spoločnej diskotéke. Začala hrať hudba a všetci vyskočili do tanca. Počas prestávok na oddych každá trieda vystúpila s krátkym kultúrnym programom. Tety kuchárky pripravili občerstvenie. Rodičia čakali na svoje deti, ktoré odchádzali z diskotéky zadychčané, spotené, ale šťastné s úsmevom na tvári.foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12