K R O N I K AMesiac úcty k starším
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.V októbri, tak ako každý rok, sme prejavili úctu a vďačnosť našim starým rodičom. Potešili sme ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi a pozdravmi. Pozvali sme ich medzi nás, aby nám porozprávali svoje zážitky zo školských lavíc, obohatili nás svojou múdrosťou. Dozvedeli sme sa ako pracovali, aj ako sa zabávali. My sme im zaspievali pesničky, zatancovali a zarecitovali. Dobroty, ktoré pripravili starší aj mladší kulinári nám na stretnutiach veľmi chutili. Literárne nadané deti poďakovali krásnymi slovami poskladanými do literárnych prác, ktoré sú nielen ich, ale aj našim vyznaním úcty a lásky k starším. Športovci pozvali svojich starých rodičov na futbalové zápasy. Ich prítomnosť bola veľkým povzbudením a naozaj sa za výkon svojich vnúčat nemuseli hanbiť.Spoločne sme zistili, že slová klasika:

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.


sú naozaj pravdivé.

foto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto7      foto8      foto9      foto10