K R O N I K AOtvorenie TESCA13. októbra zažilo naše sídlisko veľkú udalosť – v rekordne krátkom čase nám tu postavili obchodný dom TESCO. Na jeho otvorenie bol pozvaný aj zástupca našej školy. Aleško Majerčík zo 4.B odpovedal pohotovo na pár otázok o aktivitách našej školy a spolu s primátorom nášho mesta Ing. Miroslavom Kuseinom slávnostne prestrihli pásku. Hor sa nakupovať!foto1

foto2

foto3

foto4