K R O N I K A


Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko?Aj tento rok sa opäť činili umelecké črevá našej školy a vytvorili množstvo krásnych literárnych prác do známej súťaže. Do krajskej knižnice odišli práce dvanástich detí z 1.stupňa a šiestich z 2.stupňa. Odbornej porote sa najviac páčili práce Peťky Plášekovej z 2.C a Števka Lehockého zo 4.B. Veľmi sa tešíme z ich úspechu a blahoželáme im k oceneniu. Tu sú ich práce:

 

Zvolen je moje rodné mesto,
aj ja mám v ňom svoje miesto.

Chodím na Pustý hrad
špekáčiky opekať.

Máme veľkú priehradu,
nad priehradou záhradu.

Aj zámok krásny máme,
všetkých Vás doň pozývame.

          Petra Plášeková, 2.C

 

Hrady, zámky, jazerá
každý si ich obzerá.
Husté hory, doliny
aj prekrásne planiny.

Všetka krása vôkol nás
to je moja rodná vlasť.
Tu chcem bývať, tu chcem rásť,
lásku, pravdu spoznávať.

V blízkosti jej náručí,
každý sa z nej poučí.
Preto každý Boží deň,
vychutnávať si ju chcem.
Okolitú krajinu,
zvieratá i rodina.

Pane Bože, ďakujem,
za tú krásnu skvelú zem.
Otca, mamu milujem,
za život Ti ďakujem.

          Štefan Lehocký, 4.B
 foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10