K R O N I K ASlávik Slovenska 2012


Na obvodnom kole súťaže v interpretácii ľudových piesní „Slávik Slovenska 2012“ nás na 22. ročníku na Zvolenskom zámku 10.5.2012 reprezentovali Karin Guttenová, 4.B a Veronika Kánová, 8.A. Aj keď nezvíťazili, prežili krásne dopoludnie plné pekných ľudových melódií. Našich „slávikov“ pripravovali Mgr. E.Loydlová a Mgr. Ľ. Hradská.foto1

foto2      foto3

foto4      foto5