K R O N I K A


Škola v prírode Bojnice- Hlboké


  V termíne od 3.6.2012 do 8.6.2012 sa 41 žiakov 3. a 4.ročníkov so 4 pedagógmi zúčastnilo Školy v prírode v Bojniciach –Hlbokom. Počasie nám prevažne prialo, a tak sme mohli naplniť bohatý program, ktorý sme mali pre deti pripravený.
  Navštívili sme jeden z najkrajších zámkov, aké na Slovensku máme .Obdivovali sme nádheru interiéru aj tajomnosť podzemnej jaskyne. Čudovali sme sa nad rozmanitosťou zvierat v ZOO, pozorovali sme správanie sa šeliem či slonov. Naháňali sme sa po opičej dráhe a prekonávali rôzne prekážky v dinoparku. Mnohí z nás prejavili súcit pri pohľade na zraneného výra skalného aj na spálené krídla orla kráľovského, ktoré sme videli v karanténnej stanici sokoliarskeho klubu Aquila. Deti veľmi zaujali tvorivé dielne, ktorých sa aktívne zúčastnili v jaskyni praveku. Dozvedeli sa o najstaršom osídlení Slovenska neandertálskym človekom a pozreli si fotografie zvyškov mamutích kostí na náučnom chodníku. Obliekali pravekého šamana po skupinách, plnili rozmanité úlohy a súťažili. V čase nepriaznivého počasia skladali puzle, dopĺňali slepé mapy SR, vypĺňali zábavné pracovné listy z jazyka slovenského, určovali stromy podľa listov, či pozerali pekné kreslené rozprávky. Veľkým zážitkom pre deti bol aj karneval alebo nočný poplach.
  Denne sme využívali rozsiahly areál v hotela, ktorý tvorili 3 asfaltové ihriská, futbalové ihrisko, preliezky, ping-pongový stôl, altánok a ohnisko. Celkovú vynikajúcu atmosféru dotváral okolitý les. Zrekreovali sme sa, v mnohom poučili a získali nových priateľov.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17     foto18

foto19     foto20     foto21     foto22     foto23     foto24

foto25     foto26     foto27     foto28     foto29     foto30

foto31     foto32     foto33     foto34     foto35     foto36

foto37     foto38     foto39     foto40     foto41     foto42

foto43     foto44     foto45     foto46     foto47     foto48

foto49     foto50     foto51     foto52     foto53     foto54

foto55     foto56     foto57     foto58     foto59     foto60