K R O N I K ASeminár SherlockV tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapojili do celoslovenskej počítačovej súťaže SHERLOCK. Cieľom súťaže je rozvíjať kreatívne schopnosti a poukázať na možnosti internetu a počítača, čoby moderného zdroja poznatkov. Súťaž bola rozdelená do 4 kôl ( 21. 11. 2011 - 25. 03. 2012 ). V každom kole bolo 15 otázok.

Tu sú výsledky našich úspešných súťažiacich :

Milan Kopper
Milan Kopper 8.A


1. kolo - 4.miesto
2. kolo - 3.miesto
3. kolo - 5.miesto
4. kolo - 6.miesto

Roman Ridzoň
Roman Ridzoň 8.A


1. kolo - 12.miesto
2. kolo - 5.miesto
3. kolo - 14.miesto
4. kolo - 7.miesto

Andrej Jaroš
Andrej Jaroš 9.C


1. kolo - 11.miesto
2. kolo - 12.miesto
3. kolo - 5.miesto
4. kolo - 11.miesto

Jozef Šimo
Jozef Šimo 9.C


1. kolo - 9.miesto
2. kolo - 8.miesto
3. kolo - 7.miesto
4. kolo - 7.miesto