K R O N I K APosedenie pri samovareMy, žiaci, ktorým sa páči ruský jazyk a učíme sa ho ako druhý cudzí jazyk sme sa stretli na Posedení pri samovare. Nechýbal na ňom čaj, ani ozajstný samovar a matriošky. S najkrajšími pamiatkami Moskvy sme sa zoznámili prostredníctvom prezentácie, časopisov. Pri pozeraní ruských kreslených rozprávok sme popíjali čaj, jedli sušienky, keksy. Zaspievali sme si známu Kalinku, ale aj iné piesne, ktoré už poznáme so sprievodom harmoniky pani učiteľky Ľ. Hradskej. Naučili sme sa peknú ruskú romancu Rjabinuška. S pani učiteľkou Cimbovou sme nakreslili veľkú matriošku na nástenku. Tiež sme lúštili tajničky, pozerali si ruské časopisy, knihy, listy, pohľadnice. Náš spev a možno aj rozprávky prilákal aj pána učiteľa Venglára. Strávili sme spoločne príjemné popoludnie. Tešíme sa na stretnutie s ruskou kultúrou zas niekedy nabudúce.


foto1

foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12