K R O N I K ARozlúčka s prvou triedou27. júna sa naši prváci predviedli s veselým programom pred rodičmi a starými rodičmi. Zvládli nielen recitovanie a spievanie, ale aj tanec a angličtinu. Zahrali scénku o tom, ako sa hádali čísla v matematike, zmenili sa na rodičov na rodičovskom združení, zahrali sa na písmenká, ktoré telocvikár rozcvičil. Dali nám dobré rady ako chodiť do školy aj čo sa majú učiť pani učiteľky cez prázdniny. Za pekné vystúpenie dostali prváci pochvalu od pani riaditeľky aj od svojich najbližších.


foto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto7      foto8      foto9      foto10

foto11      foto12      foto13      foto14      foto15

foto16      foto17      foto18      foto19      foto20