K R O N I K AR É T O R I K A

obvodná súťaždiplom


R É T O R I K A

školské kolo


Dňa 19.apríla 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v RÉTORIKE.

I. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka) - súťažilo 13 žiakov
Súťažiaci si vyžrebovali text (rozprávka, bájka, krátky príbeh)
Čas na prípravu: 10 minút
Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu, so samostatným dotvorením konca príbehu.

II. kategória (žiaci 7. – 9.ročníka) - súťažilo 5 žiakov
a)doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b)vyžrebovaná téma – bez obmedzenia žánru
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3-5 minútVýsledky školské kolo :I. kategória 4. – 6. ročník

II. kategória 7. – 9. ročník


1. Jozef Koleda 5.A
2. Soňa Vajdová 5.A
3. Andrea Kaššová 6.A


1. Emma Koštialiková 9.A
2. Dominika Oláhová 9.A
3. Matúš Šimko 8.Afoto1

foto2

foto3