K R O N I K A


Mestské centrum prevencie – slávnostné otvorenieNaše najmladšie peer – aktivistiky - Veronika Nemogová, Erika Kučerová, Klaudia Vojtková , Petra Sotáková sa spolu s koordinátorkou prevencie sociálno - patologických javov na našej ZŠ - Mgr. Ľ.Hradskou zúčastnili 30.1.2012 na slávnostnom otvorení Mestského centra prevencie vo Zvolene.
Mesto Zvolen sa od roku 2006 systematicky venuje problematike prevencie závislostí. Centrum prevencie je vytvorené pre aktivity so žiakmi v tejto oblasti, preto vytvorenie týchto priestorov privítali.
Po slávnostnom prestrihnutí pásky primátorom mesta Ing. M. Kuseinom pokračovali aktivity prvej peer – koferencie v meste.
V peer – programe sa pravidelne stretávajú žiaci 7. – 9. roč., získavajú poznatky o prevencii nielen pred omamnými látkami v CVPPaP, ale i inými sociálno – patologickými javmi v živote mladých ľudí. Na tejto konferencii so svojimi príspevkami vystúpili najstarší peer - aktivisti, spestrili ho hudobnými vystúpeniami. Dozvedeli sme sa, ako oni odovzdávajú svoje vedomosti o predchádzaní závislostí mladším spolužiakom.


Tešíme sa už na ďalšie stretnutie s našimi kamarátmi.

obr1

obr2

obr3

obr4

obr5

obr6