K R O N I K AOtvorená hodina pre predškolákov26. januára sme privítali v I. A triede pani učiteľky a ich žiakov z V. Materskej školy na ulici Gen. Asmolova. Najskôr sme sa spolu učili - čítali, počítali a kreslili na tabuľu. Malí predškoláci boli pozorní a veľmi šikovní. Poznali číselný rad i písmenká a dokreslili pekných snehuliakov. Potom sme sa presunuli do našej najväčšej počítačovej učebne. Nasledovala hodina informatiky, kde boli učiteľmi naši šikovní prváci. Pomohli ,,škôlkárom“ s myškou, ukázali im prácu s výukovými programami a nakreslili spolu pekné obrázky v Skicári. Pritom si zahrali pexeso aj zábavné hry. Hodina ubehla rýchlo a predškolákom sa od nás nechcelo. Spoznali nových kamarátov a zistili, že v škole je veselo. Do našej počítačovej učebne budú chodievať pravidelne, aby sa zdokonalili a zabavili.foto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto8      foto9      foto10      foto11

foto12      foto13      foto14      foto15      foto16