K R O N I K AŠkolský kvíz o ľudských právach Školský kvíz o ľudských právach prebehol v mesiaci december ku dňu ľudských práv. Žiaci 9. ročníkov súťažili medzi triedami a súťaže sa zúčastnili všetci žiaci. Ostatní žiaci si zopakovali vedomosti o ľudských právach v rámci triednych kolektívov na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky.
Vedomosti, ktoré žiaci získali na hodinách uplatnili vo vedomostnej krížovke a osemsmerovke. Víťazi boli ocenení.

Výsledky:
I.miesto – 9.A(Vyletelová,Fertalová,Šimkovičová, Prádlovská,Prodaj)
II.miesto – 9.B(Hámorník,Barla,Badinka,Poduška,Ozan)
III.miesto-- 9.C(Putišová,M.Vyletelová, Hrašková,S.Vyletelová,Suchá)