K R O N I K AČAS  PÁPERIAV predvianočnom období vyhlásilo Centrum voľného času Domino ďalší ročník súťaže ČAS PÁPERIA – o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu a vianočný darček. Deti zo školského klubu sa už tradične zapájajú do tejto súťaže a inak tomu nebolo ani tento rok. Šikovné ruky klubárov vyrobili veľa pekných a nápaditých prác. Najviac zaujali vianočné pohľadnice Lucky Mišákovej zo 4.A a Terezky Šebökovej z 3.B, ktoré získali ocenenie poroty. Blahoželáme !


diplom1    diplom2


foto1      foto3      foto2      foto13      foto4      foto5

foto6        foto7        foto8        foto9        foto10        foto11        foto12foto14        foto15        foto16        foto17

foto18        foto19        foto20        foto21        foto22foto28      foto23     ; foto24      foto25      foto26      foto27      foto29