K R O N I K APANEL STORYSúkromná umelecká škola vo Zvolene organizovala dňa 14. 10. 2011 výtvarnú súťaž, kde si žiaci 8. a 9. ročníka mohli porovnať svoje umelecké nadanie so svojimi rovesníkmi z iných škôl.

Našu školu reprezentovali žiaci 9.A triedy : Milan Kukala, Darina Zaušková, Nikola Maruniaková, Katka Gajdáčová, Martin Rapák a Nikola Mažgútová. Milan Kubala získal 3. miesto svojou prácou „ Pohľad do vesmíru“. Martinovi Rapákovi bolo udelené čestné uznanie za účasť.


Blahoželáme.

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

diplom2     diplom1