K R O N I K AOliho príbeh
V utorok 13.decembra sa v jedálni postupne po ročníkoch vystriedali druháci, tretiaci a štvrtáci. Čakal tam na nich pán Kováčik, ktorý je policajtom. Premietol deťom kreslený film – nebola to rozprávka, ale príbeh chlapca, ktorý sa môže stať hocikomu. Tento projekt je zameraný na prevenciu kriminality, oboznámenie sa s rizikami v železničnej doprave a zníženie nehodových udalostí v obvode železničných dráh. Deti si určite navždy zapamätajú, že počas hmly sa nesmie približovať k stĺpom elektrického vedenia, nie to ešte na ne liezť. Tiež to, že keď prechádzame cez železničné priecestie, musíme sa dôkladne pozrieť a aj počúvať, či náhodou nejde vlak, pretože je oveľa väčší, mocnejší a ide veľkou rýchlosťou. A tiež to, že nie je správne po vozňoch sprejovať a hrať sa pomedzi odstavené vlaky na stanici. Všetky tieto spomenuté pravidlá sa deti dozvedeli z Oliho sna, v ktorom stretol 3 deti, ktoré takéto pravidlá porušili a ich život skončil tragicky. Tento zážitok bol neuveriteľne silný a vryl sa určite do pamäte všetkých detí.foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6      foto7      foto8      foto9

foto10      foto11      foto12      foto13      foto14      foto15

foto16      foto17      foto18      foto19      foto20      foto21

foto22      foto23      foto24      foto25      foto26      foto27