K R O N I K AOlympiáda nemeckého jazykaKoncom decembra sme si zasúťažili v školskom kole olympiády nemeckého jazyka. Úlohy: posluch s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test, rozprávanie príbehu podľa obrázkov a voľný rozhovor neboli síce najľahšie, ale hlavné je, že sme sa snažili o čo najlepšie výsledky. Veď ukázať pred druhými , čo dokážem je veľká odvaha a zaslúži si veľkú pochvalu.

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov s nemeckým jazykom.


1. miesto – Žigová Lucia, 9.A
2. miesto – Kubala Milan, 9.A
3. miesto – Koleda Tomáš, 9.A


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5