K R O N I K AMesiac česko – slovenského priateľstva
Žiaci 1. a 2.ročníka navštívili Krajskú knižnicu, aby si pripomenuli český jazyk. Najlepšia forma sú detské knižky, animované a hrané filmy. A ako to celé na nich zapôsobilo nám napísali dvaja druháci.


Boli sme v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Bolo tam veľmi pekne. Pozerali sme rozprávku Mach a Šebestová sluchátko. Pili sme horúci čaj. Dostali sme keksík Kávenku. Čaj bol veľmi dobrý, ale keksík som nezjedla. Bola aj moja kamarátka Majka z 2.C. S Majkou sme sedeli na jednej stoličke. Aj sme sa rozprávali o českých slovách. S nami išla naša pani učiteľka Renata Vaculová a pani vychovávateľka Iveta Nemogová. Z našej triedy išli do knižnice okrem mňa Miško, Paťo, Aďa, Miška, Peťo a Matej. Na tento deň nezabudnem.

Natálka Hulinová 2.B
Teta, ktorá pracovala v knižnici, nás privítala. Potom sme spolu s ňou prekladali české slovíčka na slovenské. Potom sme sa premiestnili tam, kde sme pozerali českú fimovú rozprávku Dívka na košteti. Po filme nám teta rozdala malé občerstvenie, po ktorom sa teta s nami rozlúčila.

Miško Gondáš 2.B

foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9