K R O N I K AŠALIANSKY MAŤKO


diplom


Školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 19.decembra 2011. V II. a III.kategórii zabojovalo o postup do obvodného kola 15 žiakov. Porota hodnotila výber povesti, výslovnosť, intonáciu, rozlišovanie priamej reči, prácu s tempom a celkový umelecký dojem.


II. kategória:
1.miesto: Jozef Koleda (5.A)
2.miesto: Katarína Laučíková (5.C)
3.miesto: Adam Bombala (5.B)

 

III. kategória:
1.miesto: Petra Benková (7.A)
2.miesto: Andrea Kaššová (6.A)
3.miesto: Kristína Popovová (6.C)


Do obvodného kola postupuje Jozef Koleda z 5.A a Petra Benková zo 7.A.

foto1

foto2