KRONIKA



SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012



Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS



Ocenenie našich najlepších - I. stupeň


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS



Ocenenie našich najlepších - II. stupeň


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS



Rozlúčka s deviatakmi


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS



...a do dôchodku si zazvonili aj p. učiteľka Kalmáneková a p. zástupca Purdek


25

26