KRONIKASLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSOcenenie našich najlepších - I. stupeň


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSOcenenie našich najlepších - II. stupeň


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSRozlúčka s deviatakmi


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS...a do dôchodku si zazvonili aj p. učiteľka Kalmáneková a p. zástupca Purdek


25

26