K R O N I K AKoledovaniePani učiteľka Felixová s množstvom detí nadšených pre vec spríjemnila predvianočnú atmosféru v našich triedach. Počas koledovania sme sa dozvedeli zvyky našich predkov a vianočné tradície na dedinách. Klavír, flauta a saxofón zas vylúdili množstvo krásnych vianočných melódií. Naozaj vydarený nápad!foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12