K R O N I K A 

KARNEVAL

Pozývame všetkých k nám,
začína sa karneval.
Vítaný je každý hosť,
kto má masku môže vojsť !

obrfoto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12

foto13      foto14      foto15      foto16      foto17      foto18

foto19      foto20      foto21      foto22      foto23      foto24