K R O N I K AOLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU

školské kolo


Dňa 17.10.2011 sa na našej škole uskutočnila OSJ. Zúčastnilo sa na nej 9 žiakov z deviateho a ôsmeho ročníka. OSJ sa skladala z troch častí.
1. časť – vedomostný test
2. časť – transformácia textu
3. časť - rétorika

                       Výsledky :

1. miesto Emma Koštialiková 9.A
2. miesto Lucia Žigová 9.A
3. miesto Dominika Oláhová 9.A


foto
Lucia Žigová , Emma Koštialiková , Dominika Oláhová