K R O N I K A


Javor 2011Dňa 16.12.2011 sa 25 žiakov našej školy zúčastnilo podujatia „ Javor 2011“, ktoré organizovala Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene. Prezreli si jarmok tradičných ľudových remesiel, tvorivé dielne, výrobu drumblí, fujár a píšťal. Zaujala ich aj výstava fotografií pod názvom „ Ta dala mamka, ta dala dcérku“ a taktiež výtvarná tvorba Ivana Maniesku. Žiak Milan Kubala sa prihlásil do výtvarnej súťaže „ Ukáž svoj talent“, ktorá bola tiež súčasťou podujatia. Program pokračoval v aule školy, kde svoj talent prezentovali hudobné a tanečné skupiny. Žiaci videli aj ukážky z AIKIDO a cyklotrialu. Po zaujímavom programe nasledovalo vyhlásenie študentských osobností školy a výsledkov v súťaži žiakov ZŠ s názvom „Drevo v živote človeka“. Z troch ocenených v súťaži „ Drevo v živote človeka“ boli naši dvaja žiaci Kubala Milan /9.A/ a Kyseľ Marián /9.A/, ktorým blahoželáme.

obr1

obr2

obr3

obr4

obr5