K R O N I K A


Expert Geniality ShowAj naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Súťažili v dvoch témach ktoré si zvolili z ponuky angl. jazyk, bity a bajty, astronómia, dejiny a spoločnosť. Najlepšie sa umiestnili žiaci Matúš Šimko z 8.A v téme angl. jazyk, Tomáš Koleda z 9.A v témach angl. jazyk a bity a bajty a Milan Kubala z 9.A v téme astronómia.

Blahoželáme.

obr1

obr2