K R O N I K A


OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU


Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo 30. januára 2012.

Súťaž bola rozdelená na tri časti:
1. Porozumenie prečítaného textu + odpovede na 10 otázok.
2. Ústna časť- opis obrázku + otázky a odpovede.
3. Test zameraný na gramatiku – slovesá, lexika, synonymá, písomný prejav.

Et voici celles qui ont gagnées:

                                                1. Patrícia Kubíková 8.A
                                                2. Paulína Paprčková 8.A
                                                3. Lucia Pavlíková 8.A

obr


Blahoželáme a prajeme veľa dobrých výsledkov v štúdiu francúzskeho jazyka.


foto