K R O N I K AHodina etickej výchovy17.2.2012 sme mali hodinu etickej výchovy inú, nie ako obyčajne. Koordinátorka prevencie pozvala medzi nás príslušníkov PZ SR. Prostredníctvom prezentácie, filmového šotu i prednášky nám príslušníci PZ SR priblížili extrémizmus a jeho prejavy na Slovensku. Mnohí z nás prekvapene pozerali na symboly, ktoré patria sektám, kultom, resp. k iným extrémistickým prejavom, hnutiam, skupinám v spoločnosti, ale objavujú sa na oblečení, futbalových štadiónoch, sú niekde na budovách nasprejované. Tieto informácie boli pre nás nielen zaujímavé, ale aj poučné a dôležité, pretože sme deviataci a odchádzame onedlho na stredné školy. Zostáva preto na každom z nás, ktorú cestu životom si vyberie. Naše poďakovanie patrí por. L. Lietavovi a inšp. J. Michalíkovi.foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6