K R O N I K ATýždeň boja proti drogámNa Slovensku pribúda tínedžerov, ktorí sa nebránia nadmernému popíjaniu alkoholu, či fajčenia. „Mladí ľudia si myslia, že sa budú po alkohole cítiť lepšie, prekonajú zábrany a odblokujú sa" – to sú časté odpovede mladých ľudí nielen do 15 rokov. Je to však naozaj tak?
Aj v tomto školskom roku sme pripravili na našej škole počas „ Týždňa boja proti drogám21. -28.11.2011 rôzne aktivity, 12 besied s pozvanými hosťami, súťaže, kvízy, športovali sme, kreslili, svoje myšlienky premenili do veršov i krátkych literárnych útvarov. Pozvanie koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej medzi nás prijali odborníci z CVPP, psychológ, sociálny pedagóg a príslušníci PZ SR . Počas celého týždňa mali žiaci prvého i druhého stupňa našej ZŠ opäť možnosť vyjadriť svoj názor, obavy, položiť odborníkom a učiteľom otázky, na ktoré sa dozvedeli aj kvalifikované odborné odpovede. Medzi žiakov I. stupňa prišli naše peer aktivistky, ktoré si pre nich pripravili rôzne zábavné aktivity: Daniela Turčanová, Nikola Mažgútová, Lenka Turovská, Michaela Luptáková, Vanesa Indrová, Viktória Hanesová. V tomto školskom roku začali pracovať aj Erika Kučerová, Veronika Nemogová, Klaudia Vojtková, Petra Sotáková. Dievčatá sa zúčastňujú aktivít CVPP, aby sa dozvedeli viac o škodlivosti drog a svoje vedomosti odovzdávajú našim mladším spolužiakom .

O „Zdravom životnom štýle a škodlivosti fajčenia“ besedovali v 5.A, 5.B aj 5.C. triedach.
Na tému „ Prevencia užívania návykových látok – alkoholu“ v 6.A, 6.B a 6.C triedach.
Besedu s kvízom o „Prevencii škodlivosti pitia alkoholu, ako aj fajčenia“ mali žiaci v 7.B a 7.C triedach.
V 5.C, 8.C a 9.B triedach inšpektor J.Michalík z PZ SR hovoril so žiakmi o zodpovednosti za svoje správanie sa voči sebe navzájom. Svoju prednášku nazval „Ako chutí bolesť".
Žiaci 9.C triedy s por. Mgr. Lietavom sa rozprávali „Som veľký, ale ešte nie dospelý“ o dôsledkoch svojho často nevhodného správania sa pred zákonmi SR, nakoľko už všetci dosiahli vek 14 rokov a sú pred zákonmi SR za svoje správanie právne zodpovední.
7.A trieda spolu peer aktivistkami sa zúčastnila súťažného kvízu na Podborovej pod názvom “Dúhové dni“ . Martin Žákovic s Monikou Fertalovou zo 7.A získali 2. miesto. Blahoželáme!foto1Pani učiteľky Mgr. Ľ. Hradská a Mgr. H. Hybská pripravili pre 3-členné družstvá všetkých 6. a 7. tried súťažný kvíz pod názvom „Drogy a zdravá výživa“.

Víťazi:

foto2
1. miesto – Martin Dvoran, 7.A

foto3
2.miesto – Jakub Cavar, 7.A

foto4
3.miesto – Veronika Petková, 6.COcenené výtvarné práce:foto5
1.miesto – Lucka Bayerová, 7.A

foto6     foto7
2.miesto - Vladimíra Mikulčíková, 7.A                       3.miesto- Klaudia Vojtková, 7.A

foto8     foto9
4.miesto - Dominika Lepiešová, 7.A                       5.miesto - Andrea Rapáková, 7.APekné výkresy však nakreslili aj Bianka Fodorová, Martina Jančiarová, Monika Fertalová, Sabina Udvardyová, Petra Blahová, Jakub Cavar, Lucia Žigová, Darina Zaušková, Ema Koštialiková.foto10Ocenené literárne práce:

1.miesto – Katarína Laučíková a Michaela Demeová, 5.C
3.miesto – Beáta Slováková, 5.C


foto11Sme veľmi radi, že na hodinách telocviku žiaci s pomocou svojich učiteľov športovali, súťažili a hlavne, urobili niečo dobré pre svoju kondičku a zdravie.

Výsledky:
Dievčatá 5.A+5.B hrali futbal proti dievčatám 5.C. Vyhrali 5.A+5.B s výsledkom - 6:4.
Osmaci hrali futbal tiež. Vyhrali dievčatá proti chlapcom pomerom - 2:1.
Osmaci vo floorbale vyhrali chlapci nad dievčatami výsledkom - 10:9
Floorbal hrali 7.A chlapci proti 7.C- vyhrali dievčatá .
Floorbal 9.A proti 9.C vyhrali 9.A pomerom - 16:4
6.A proti 5.A vo floorbale vyhrali 6.A -14:4.

Naše aktivity budú pokračovať, pred Vianocami výchovným koncertom „Ži a nechaj žiť“.
Najlepšia droga je určite čistá hlava, preto droge hovoríme svoje jasné NIE !!! v štyroch jazykoch:foto12