K R O N I K A


Drevo v živote človekaNaši žiaci Kubala Milan /9.A/ a Kyseľ Marián /9.A/ sa zúčastnili súťaže vo vedomostiach a zručnostiach žiakov ZŠ z oblasti spracovania dreva – „ Drevo v živote človeka“. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Mala dve časti. Teoretická časť : test z náuky o dreve Praktická časť : zhotovenie búdky pre vtákov podľa výkresovej dokumentácie Obaja žiaci dôstojne reprezentovali našu školu. Milan Kubala obsadil 2. miesto a Marián Kyseľ 3. miesto.

obr2

obr3