K R O N I K ADolinečka zo Starého Města


Do našej školy zavítal na MDD detský folklórny súbor Dolinečka. Zaujali nás nielen ich spevácke a tanečné výkony, ale aj ich kroje a hra na hudobných nástrojoch. Sprevádzala ich cimbalová muzika Bálešáci. Videli sme hry na pastvine, tančeky „hruška“ a „tetka“ a určite sa každému páčila hra na hrnce, s pokrievkami a vareškami. Tieto deti sú veľmi šikovné a majú veľký talent.foto1     foto2     foto2     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12